Ammyy Admin onder Windows 8

Geplaatst in: Algemeen | 0

Als bij het gebruik van Windows 8 en de helpdesk tool Ammyy Admin de foutmelding ontstaat in het ID veld [error] dan komt dit omdat de ammyy admin tool niet geheel compatible is met het besturingsysteem.

Dit is op te lossen, door het bestand te downloaden op de PC (bijvoorbeeld door het op de desktop te plaatsen)
Vervolgens met de rechtermuis toets de ‘eigenschappen’ aan te klikken,
dan de tweede tab te kiezen ‘Compatibiliteit’ en dan de optie aan te wijzen dat ammyy admin gestart moet worden
als Windows XP SP3.

Dit dan opslaan, en vervolgens ammyy admin opnieuw starten.