Levering voorwaarden

SysCoData maakt gebruik van levering voorwaarden die gebaseerd zijn op de 'oude' Fenit voorwaarden en de voorwaarden 'Nederland ICT'.

De voorwaarden kunt u hier downloaden.

Verwerkers overeenkomst

Indien SysCoData persoonlijke gegevens en/of toegangcode's van een van uw systemen beheerd of moet beheren in opdracht van u als klant dan is het in het kader van de 'Wet bescherming persoonsgegevens' (AVG - GDPR) noodzakelijk dat we met u een 'verwerkers overeenkomst' sluiten.
Een voorbeeld van zo'n verwerkers overeenkomst kunt u hier downloaden.

U kunt het beste de gevraagde velden zoveel mogelijk invullen en aan SysCoData retour zenden per email of fax.
Ook wij zullen de gewenste velden aanvullen en ondertekenen waarvan u van ons een retour kopie zal ontvangen.