Fout in Wiki of blog bij invoeren tekst !

Geplaatst in: Algemeen | 0

Het kan voorkomen dat als de volgende tekst ingevoerd wordt in een online Wiki (Media Wiki) .. je de foutmelding krijgt dat er geen schrijf c/q edit rechten zijn om de mutaties te bewaren.

Het betreft de tekst:

mysql> CRE ATE DATABASE [databasenaam]

Blijkbaar ziet de ‘wiki engine’ dit als een inbreuk op de online MySQL database, en blokkeerd deze actie om op te mogen slaan.

Een alternatief is dan: .. als work-around ..

mysql> ‘MAAK’ (Creeer) DATABASE [databasenaam]

Of:

Zoals in deze melding ook is gedaan een spatie tussen de CREATE opdracht.